Projektas P - 2671(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

 

DĖL SAUSIO 13-TOSIOS MEMORIALO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMŲ

 

 

2000 m.           d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

- norėdamas įamžinti Sausio 13-tosios įvykių atminimą, artėjant jų dešimtmečiui,

- prisimindamas geros valios žmonių maldas Švč. Mergelei Marijai,

- įprasmindamas laisvės gynėjų auką Lietuvai,

- siekdamas sudaryti galimybę Lietuvos laisvės gynėjams ir kitiems geros valios žmonėms dvasiškai susikaupti brangioje visiems Lietuvos žmonėms vietoje,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Įamžinti Sausio 13 – tosios įvykių atminimą memorialu, kuriame būtų išsaugoti prie Seimo rūmų išlikę gynybos įtvirtinimo fragmentai, papildant juos Švč. Mergelės Marijos koplyčia.

 

2 straipsnis

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2000 m. rugsėjo 1 d. surengti viešą konkursą Sausio 13 – tosios memorialo prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų projektui parengti;

2) skirti konkurso organizavimui lėšas iš Vyriausybės rezervo fondo.

 

3 straipsnis.

Pritarti partijų ir visuomeninių organizacijų iniciatyvai kreiptis į Lietuvos Respublikos piliečius, įmones, organizacijas, kviečiant aukoti lėšas Sausio 13-osios memorialo prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų projekto įgyvendinimui.

 

4 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo  priėmimo.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo Pirmininkas                                                                

 

 

 

 

Teikia Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas                               Žibartas Jackūnas