Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 71 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 70, 72 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 70 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 70 straipsnį.

 

2 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 71 straipsnio 1 dalį.

 

3 straipsnis. 72 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 72 straipsnį.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas