Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO IX-1007 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis.  17 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 59 punktu:

 

59) 125 bazinių socialinių išmokų namų ūkio pajamų suma tai metais, kai asmuo susilaukė vaiko ar vaikų arba įsivaikino."

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai