Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-428 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                      d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ 2023-07-11 raštą Nr. SR-434 „Dėl „jungtinio bilieto“ įvedimo“ (DVS „Avilys“ registracijos Nr. G- 5241) ir 2023-11-10 raštą Nr. SR-725 „Patikslinimas dėl „Jungtinio bilieto“ įvedimo“ (DVS „Avilys“ registracijos Nr. G- 8501), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“:

1.1.    pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:“.

1.2.    papildyti Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų (eurais su PVM) sąrašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-428 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje kainų nustatymo“ 1 punktu, 16 eilute ir ją išdėstyti taip:

 

„16.

Jungtinis bilietas (galiojimo laikas – 60 min.)

0,64

0,32

0,13“

 

2Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2024 m. sausio 14 d.

 

 

Savivaldybės meras