Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMas

 

2017 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 38 straipsnio 8 dalį ir išdėstyti ją taip:

8. Televizijos programų transliuotojai daugiau kaip pusę televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, turi skirti Europos kūriniams.“

2. Pakeisti 38 straipsnio 9 dalį ir išdėstyti ją taip:

9. Televizijos programų transliuotojai ne mažiau kaip 10 procentų televizijos programos laiko, kuris lieka atėmus laiką, skirtą žinių, sporto, žaidimų, reklamos programoms, teleteksto paslaugoms ir teleparduotuvei, turi skirti Europos kūriniams, sukurtiems nepriklausomų kūrėjų ne anksčiau kaip per pastaruosius 5 metus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Seimo nariai                                                                                       

 

Laurynas Kasčiūnas

Vytautas Kernagis

Jurgis Razma

Edmundas Pupinis

Agnė Bilotaitė

Mantas Adomėnas

Andrius Kubilius

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Žygimantas Pavilionis