Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO TEISINIO STATUSO

 

2021 m.        d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato pagal 1990 m. kovo 11 d. Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą buvusio aukščiausiojo Lietuvos Respublikos pareigūno, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, teisinį statusą.

 

2 straipsnis. Lietuvos valstybės vadovas

1. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, pagal 1990 m. kovo 11 d. Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą būdamas aukščiausiu Lietuvos Respublikos pareigūnu, nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1992 m. lapkričio 25 d. turėjo ir vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus.

2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas nuo 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

 

Teikia Seimo nariai:

Viktorija Čmilytė – Nielsen

Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė

Eugenijus Gentvilas

Ieva Pakarklytė

Ingrida Šimonytė

Paulė Kuzmickienė