Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 

 

2023 m.            d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T-289 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras