Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2024 m.                                          d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 56 punktu:

56) rugpjūčio 10-oji – Lituanistinės mokyklos diena;“.

2.   Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 56-85 punktus laikyti atitinkamai 57-86 punktais.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai