Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

 

REZOLIUCIJA

 

DĖL PADĖTIES AFGANISTANE

 

 

 

2021 m. spalio          d. Nr.      

 

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 

 

konstatuodamas, kad 2021 m. rugpjūčio 15 d. valdžią Afganistane perėmė islamistų Talibano grupuotė;

 

vertindamas 19962001 m. trukusį Talibano valdymą kaip itin brutalų ir pažeidžiantį žmogaus teises;

 

reaguodamas į Jungtinių Tautų pranešimus apie Talibano vykdomus sunkius žmogaus teisių pažeidimus, tokius kaip susidorojimai, smurtas, politiniai persekiojimai, moterų ir mergaičių teisių varžymai, vaikų verbavimas į kariuomenę;

 

reikšdamas ypatingą susirūpinimą dėl moterų ir mergaičių, kurios susiduria su teisės į mokslą apribojimais, darbo vietų praradimu, seksualiniu išnaudojimu, judėjimo suvaržymais, taikių protestų malšinimu ir kitais apribojimais bei draudimais, žmogaus teisių Afganistane padėties; 

 

įvertindamas grėsmę Afganistane esantiems civiliams, ypač moterims ir mergaitėms, jų teisėms užimtumo, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitose srityse;

 

pabrėždamas, jog pagal 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurioje įtvirtinta teisė į gyvybę, laisvę, asmens saugumą, mokslą, visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis, nepriklausomai nuo lyties, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės ar kitokios padėties, visi turi teisę laisvai burtis į taikius susirinkimus, kiekvienas turi teisę į darbą, laisvą darbo pasirinkimą, teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir apsaugą nuo nedarbo,

 

griežtai smerkia Talibano vykdomą smurtą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus prieš civilius, ypač moteris, vaikus, mažumų atstovus bei asmenis, susijusius su ankstesne Afganistano vyriausybe, tarptautinėmis organizacijomis ar tarptautinėmis karinėmis misijomis;

 

pabrėžia, kad Talibano vykdomi šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai prieštarauja tarptautinei humanitarinei teisei ir gali sukelti humanitarinę krizę;

 

ragina Talibaną nedelsiant nutraukti smurtinius veiksmus prieš Afganistano ir Afganistane esančius kitų šalių piliečius, gerbti prigimtines žmogaus teises bei laikytis tarptautinės teisės normų;

 

ragina Talibaną užtikrinti lygias vyrų ir moterų teises, laikytis viešai paskelbtų įsipareigojimų moterų ir mergaičių teisių atžvilgiu bei garantuoti jų teisę į išsilavinimą, užimtumą, sveikatos priežiūrą, kultūrą;

 

ragina tarptautinę bendruomenę afganistaniečių moterų ir mergaičių prašymus dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėti prioriteto tvarka ir užtikrinti sąžiningas prieglobsčio suteikimo procedūras;

 

kviečia tarptautinę bendruomenę atidžiai stebėti padėtį Afganistane, nuodugniai sekti pažeidžiamiausių visuomenės grupių žmogaus teisių padėtį, užtikrinti reguliarų situacijos vertinimą bei teikti reikalingą humanitarinę pagalbą. 

 

 

 

Seimo pirmininkė