Projektas

                      

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 432 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą yra įrašomos institucijos, atitinkančios bent vieną iš šių kriterijų:

1) institucija valdo ar tvarko valstybės informacinius išteklius, būtinus gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms atlikti ir mobilizacinėms užduotims vykdyti, taip pat atlieka šių išteklių valstybinį auditą;

2) institucija, atlikdama gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, dalyvauja vykdant valstybines mobilizacines užduotis;

3) institucija Vyriausybės įgaliotos institucijos išvadoje įvardijama kaip būtina nacionaliniam saugumui, gynybai ar gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                               Gitanas Nausėda

 

 

Teikia

Seimo narė                                                      (Parašas)                                              Rasa Budbergytė