Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL ALEKSEJAUS NAVALNO APNUODIJIMO IR DUJOTIEKIO „NORD STREAM 2“

 

2020 m. rugsėjo   d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 17 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją „Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas“;

pažymėdamas, jog Aleksejaus Navalno apnuodijimas panaudojant Rusijos laboratorijose sukurtą cheminę paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą, kuri uždrausta tarptautinėmis sutartimis, labai aiškiai parodė, kad Kremlius nepasirengęs keisti savo agresyvaus ir ciniško elgesio politinės opozicijos atžvilgiu;

pridurdamas, kad energijos išteklių eksportas yra pagrindinis šaltinis, iš kurio finansuojamos Rusijos agresyvios užsienio politikos iniciatyvos, dažniausiai nukreiptos prieš Baltijos šalis ir kitas Vidurio ir Rytų Europos valstybes;

atkreipdamas dėmesį, jog Aleksejaus Navalno apnuodijimas dar kartą primena, jog būtina stabdyti dujotiekio „Nord Stream 2“ tiesimą;

pažymėdamas, kad Baltijos jūros dugnu tiesiamas „Nord Stream 2“ dujotiekis neturi ekonominio pagrindo ir yra geopolitinis projektas, kuris padidins Europos priklausomybę nuo Rusijos Federacijos tiekiamų gamtinių dujų;

primindamas, jog Rusijos Federacija tiekiamas dujas dažnai naudoja kaip politinio ir ekonominio spaudimo įrankį nuo dujų pasiūlos priklausomoms šalims, ir „Nord Stream 2“ dujotiekis potencialiai gali būti išnaudojamas šiam tikslui, dėl ko susirūpinimą yra išreiškusi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (toliau – ESBO) Parlamentinės asamblėjos metinės sesijos 2019 m. lepos 4–8 d. Liuksemburge metu priimtoje rezoliucijoje „Dėl energetinio saugumo ESBO erdvėje“,

pabrėžia, kad Rusijos Federacijoje demokratijos, visuotinai pripažintų žmogaus teisių ir laisvių padėtis išlieka kritiška;

ragina Europos Sąjungą (toliau – ES) kaip galima greičiau patvirtinti ir įgyvendinti vadinamojo Magnickio akto tipo ES sankcijų žmogaus teisių srityje mechanizmą, į kurį būtų įtrauktas asmenų sąrašas ir numatytos Rusijos Federacijos režimui skirtos sankcijos, nukreiptos į konkrečius sektorius;

pabrėžia, kad būtina toliau remti Rusijos Federacijos disidentus, nevyriausybines ir pilietinės visuomenės organizacijas, taip pat nepriklausomai žiniasklaidą ir (arba) žurnalistus;

kviečia Vokietijos Federacinę Respubliką atsisakyti „Nord Stream 2“dujiekio projekto;

ragina ES siekti kuo labiau diversifikuoti energijos šaltinius ir tiekėjus.

 

 

Seimo pirmininkas

 

 

Teikia Seimo nariai

 

Laurynas Kasčiūnas

Aušrinė Armonaitė

Gabrielius Landsbergis

Žygimantas Pavilionis

Dovilė Šakalienė

Gediminas Kirkilas