Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 7 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

7 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS

ATLIEKOMIS TARIFAI

 

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

nuo 2020 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

3

5

5

27,51

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas    

 

 

Teikia

Seimo nariai                                             Kęstutis Mažeika

Simonas Gentvilas

Kęstutis Bacvinka

Linas Balsys

Juozas Imbrasas

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Petras Nevulis

Paulius Saudargas

Artūras Skardžius

Virginija Vingrienė