Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 metų paskelbimo SPORTO metais

 

2016 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pabrėždamas sporto naudą žmogui ir visuomenei;

atsižvelgdamas į sporto vaidmenį propaguojant sveiko gyvenimo būdą, taip pat švietimo ir socialinio gyvenimo srityse;

siekdamas skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Sporto metais.

 

2 straipsnis. 

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Sporto metų komisiją, kuri iki 2016 m. liepos 1 d. parengtų Sporto metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Sporto metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas                                              Raimundas Paliukas