Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110

24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio   d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pirmaisiais ir antraisiais vaiko auginimo metais vaiko priežiūros išmoka mokama nepriklausomai nuo tuo metu gautų pajamų ir (ar) išmokų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:                           Valerijus Simulik

Justas Džiugelis

Viktorija Čmilytė-Nielsen (atšaukė parašą 2017-06-20)