Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. XI-1829

9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.               d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Papildyti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35. Šis koeficientas netaikomas, kuomet bendras asmeniui ar susijusiems asmenims, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas viršija 500 ha.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                        Mykolas Majauskas

Ingrida Šimonytė

Kazys Starkevičius

Edmundas Pupinis

Gabrielius Landsbergis

Jurgis Razma

Bronislovas Matelis

Aušra Maldeikienė

Algimantas Salamakinas

Rima Baškienė                                                                                                              Andrius Kubilius

Kęstutis Bartkevičius

Rasa Budbergytė

Simonas Gentvilas