Projektas Nr. XIIIP-1002(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL GELEŽINKELIŲ JUNGTIES „RAIL BALTIC / RAIL BALTICA“ PLĖTROS

RATIFIKAVIMO

 

 

2017 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 20 d. dekretą Nr. 1K-1054, ratifikuoja Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros, pasirašytą 2017 m. sausio 31 d. Taline.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas

Juozas Bernatonis

2017-10-04