Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. XIV-17 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.             d. Nr. XIV-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetą:

1) Kasparas Adomaitis;

2) Zigmantas Balčytis;

3) Rasa Budbergytė;

4) Ligita Girskienė;

5) Angelė Jakavonytė;

6) Asta Kubilienė;

7) Paulė Kuzmickienė;

8) Raimundas Lopata;

9) Matas Maldeikis;

10) Laima Nagienė;

11) Andrius Navickas;

12) Monika Ošmianskienė;

13) Liuda Pociūnienė;

14) Viktoras Pranckietis;

15) Lukas Savickas;

16) Arūnas Valinskas;

17) Valdemaras Valkiūnas;

18) Kęstutis Vilkauskas.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą:

1) Vytautas Juozapaitis;

2) Vytautas Kernagis;

3) Mykolas Majauskas;

4) Liuda Pociūnienė;

5) Robertas Šarknickas;

6) Stasys Tumėnas;

7) Kęstutis Vilkauskas.“

 

3 straipsnis.

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą:

1) Aušrinė Armonaitė;

2) Irena Haase;

3) Česlav Olševski;

4) Julius Sabatauskas;

5) Vilius Semeška;

6) Algirdas Stončaitis;

7) Stasys Šedbaras;

8) Agnė Širinskienė;

9) Andrius Vyšniauskas.“

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma