Projektas

 

 

Lietuvos  Respublikos CIVILINIO KODEKSO 2.40 STRAIPSNIO pakeitimo ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2.40 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 2.40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Gintautas Paluckas

Linas Jonauskas

Rasa Budbergytė

Julius Sabatauskas

Algirdas Sysas

Orinta Leiputė

Domas Griškevičius

Eugenijus Sabutis