Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.214 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2017 m.          d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 3.214 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 3.214 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„Įvaikinimas be tėvų sutikimo

Įvaikinamo vaiko tėvų sutikimo nereikalaujama, jeigu tėvai yra nežinomi ar mirę, jeigu tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia arba jeigu tėvai pripažinti neveiksniais arba paskelbti mirusiais. Įvaikinamo vaiko tėvų sutikimo nereikalaujama, jeigu vaikas nuo gimimo negyvena su tėvais, tėvai jo neaugina, nelanko valstybinėje institucijoje daugiau nei 1 metus, vaikas tampa galimu įvaikinti, jeigu teismo keliu yra padarytas atskyrimas nuo tėvų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia                                                                                                 Robertas Šarknickas

Seimo narys