Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 106 IR 107 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 106 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 106 straipsnį nauja ketvirtąja dalimi:

„Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.“

2. Papildyti 106 straipsnį nauja penktąja dalimi:

„Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų turi Seimo kontrolieriai ir Konstitucijos 73 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytos kitos kontrolės institucijos, tirdami jų kompetencijai priskirtus skundus.“

3. Buvusias 106 straipsnio ketvirtąją, penktąją ir šeštąją dalis laikyti atitinkamai šeštąja, septintąja ir aštuntąja dalimis.

 

2 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 107 straipsnį nauja trečiąja dalimi:

„Byloje pagal Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens kreipimąsi priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, yra pagrindas įstatymo nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistos to asmens konstitucinės teisės ar laisvės įgyvendinimo.“ 

2. Buvusią 107 straipsnio trečiąją dalį laikyti ketvirtąja dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:    

1.   Viktoras Pranckietis

2.   Julius Sabatauskas

3.   Irena Šiaulienė

4.   Rimantė Šalaševičiūtė

5.   Juozas Olekas

6.   Andrius Palionis

7.   Algirdas Butkevičius

8.   Saulius Skvernelis

9.   Artūras Skardžius

10. Algirdas Sysas

11. Mindaugas Bastys

12. Rasa Budbergytė

13. Juozas Bernatonis

14. Viktorija Čmilytė –Nielsen

15. Simonas Gentvilas

16. Lauras Stacevičius

17. Valentinas Bukauskas

18. Raminta Popovienė

19. Antanas Vinkus

20. Kęstutis Bartkevičius

21. Ramūnas Karbauskis

22. Aurelijus Veryga

23. Virginijus Sinkevičius

24. Irena Degutienė

25. Valerijus Simulik

26. Ingrida Šimonytė

27. Agnė Širinskienė

28. Kęstutis Mažeika

29. Eugenijus Jovaiša

30. Rima Baškienė

31. Linas Balsys

32. Jurgis Razma

33. Povilas Urbšys

34. Vytautas Bakas

35. Rita Tamašunienė

36. Emanuelis Zingeris

37. Algimantas Salamakinas

38. Kęstutis Smirnovas