LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS VALDYMO

 

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas),

atsižvelgdamas į kylančius visuomenės pasitikėjimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos valdymo iššūkius;

vertindamas tai, kad pandemijos laikotarpiu taikomos krizės suvaldymui skirtos priemonės, yra susijusios su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ribojimu ir siekdami, kad šios priemonės išliktų proporcingos viruso plitimo keliamai grėsmei ir būtų ribotos;

įgyvendindamas  Europos Tarybos rekomendacijas šalims narėms dėl žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos vertybių saugojimo pandemijos laikotarpiu;

vertindamas kitų organizacijų analizes apie tai, kad COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos sukelta krizė Europoje peraugo į ekonominę, socialinę krizę, dar labiau išryškino egzistuojančius nesutarimus visuomenėje, pažeidžiamumą ir atskirtį;

matydamas didelį nepasiskiepijusių ir nenorinčių skiepytis asmenų skaičių, gerbdamas jų nuomonę, kylančius protestus, nuolatinės patikimos informacijos trūkumą bei viešos diskusijos apie vakcinaciją poreikį;

pabrėždamas, kad, rūpinantis visuomenės sveikata ir gerove, Lietuvoje turi būti taikoma nuolatinė parlamentinė kontrolė Vyriausybės nutarimais priimamiems sprendimams dėl laikinų asmens teisių ir laisvių ribojimų;

siekdamas pašalinti pandemijos valdymo teisės aktų spragas, dviprasmybes;

kviesdamas įvairiausių sričių visuomenes ekspertus dalyvauti pandemijos valdymo sprendimų priėmime;

ir vadovaudamasis Seimo statuto 72 ir 73 straipsniais,


n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Seimo laikinąją kontrolės komisiją (toliau – Komisija) dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos valdymo.

 

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 11 Seimo narių pagal proporcinį Seimo frakcijų atstovavimo principą:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

 

3 straipsnis.

1. Komisijos pirmininku paskirti Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielson.

2. Pavesti Komisijai atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos valdymo parlamentinę kontrolę ir pateikti Seimui iki 2021 m. lapkričio 1 dienos pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų siekiant efektyvesnio pandemijos valdymo ir žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                                               

 

 

Teikiama Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu