Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 230 IR 231 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 230 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 230 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba tarėjas, prisiekusysis.“

 

2 straipsnis. 231 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 231 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

231 straipsnis. Trukdymas teisėjo, tarėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai“.

2. Pakeisti 231 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, tarėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti teismo sprendimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Juozas Bernatonis

Gediminas Kirkilas

Irena Šiaulienė

Agnė Širinskienė