Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“

PAKEITIMO

 

 

2018 m. lapkričio  d. Nr. XIII-1510

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 146, 147 punktais:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„146.

 

XIIIP-2902

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.IX-751 19 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas

Seimo nariai

R.Karbauskis“

„147.

 

XIIIP-2853

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

T.Tomilinas“

 

 

 

Seimo Pirmininkas 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                    Tomas Tomilinas