Projektas Nr.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO PRANCIŠKAUS SKORINOS METAIS

 

 

2021 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2022 metais sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“, Vilniuje buvo įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė;

išskirdamas humanisto Pranciškaus Skorinos, knygų spausdinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradininko, Lietuvos spaustuvininko, knygų leidėjo, tarpkultūrinio dialogo puoselėtojo, indėlį į spaudos atsiradimą ir plėtrą Lietuvoje bei Rytų Europoje;

pabrėždamas, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės filosofijos, istorijos, kultūros, mokslo, politikos, paveldo, raštijos, teisės, švietimo aktualizavimas yra itin reikšmingas šiuolaikinei visuomenei, jos istorinei savimonei ir kultūrinei tapatybei;

pažymėdamas, kad Pranciškus Skorina yra itin svarbus baltarusių tautos ir jos diasporos istorinei savimonei, nacionalinei kultūrai, kolektyvinei tapatybei, teisinei sąmonei, kolektyvinei atminčiai;

suvokdamas išskirtinį Pranciškaus Skorinos vaidmenį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrai, tarpkultūriniams Lietuvos ryšiams, proeuropietiškai kaimynų baltarusių visuomenei, Lietuvos valstybingumo raidai, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Pranciškaus Skorinos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Pranciškaus Skorinos metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Pranciškaus Skorinos programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktorija Čmilytė-Nielsen

Teikia

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys                                            Stasys Tumėnas