ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovO 3 d. sprendimo nr. T-65 „dĖL klasių ir mokinių skaičiaus ŠIAULIŲ MIESTO bendrojo ugdymo mokykloSE 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

 

 

2022 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais nustatymo priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

Savivaldybės meras