Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                                            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 12 straipsnio 15 dalį nauju 10 punktu:

10) kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais pagrindais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:                                                                 Kęstutis Mažeika

Tomas Tomilinas

Petras Nevulis

Kęstutis Bacvinka