Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL TAURIŲJŲ METALŲ GAMINIŲ KONTROLĖS IR PRABAVIMO KONVENCIJOS IR JOS PRIEDŲ RATIFIKAVIMO“ NR. IX-2088 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Vadovaudamasis Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublikos vienintele kompetentinga prabavimo institucija yra skiriama viešoji įstaiga Lietuvos prabavimo rūmai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas