Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6 straipsnio pakeitimo įstatymAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti ją taip:

 

 

6. Asmenys, negalėję per šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą terminą atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, turi teisę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime šiam terminui pasibaigus. Asmuo, norintis atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, pateikia prašymą VSDF administravimo įstaigos įgaliotam tarnautojui. Tokiu atveju dalyvio lėšomis sumokėtos pensijų įmokos (kartu su teigiama ar neigiama investicine grąža) grąžinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo Dalyvių ir sutarčių registre dienos. Valstybės biudžeto lėšomis sumokėtos pensijų įmokos (kartu su teigiama ar neigiama investicine grąža) pervedamos VSDF valdybai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo Dalyvių ir sutarčių registre dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. birželio 30 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                     Gintautas Paluckas

Seimo narys                                                                                                     Linas Jonauskas

Seimo narys                                                                                                     Eugenijus Sabutis

Seimo narys                                                                                                     Kęstutis Vilkauskas

Seimo narys                                                                                                     Orinta Leiputė

Seimo narys                                                                                                     Tomas Bičiūnas

Seimo narys                                                                                                     Dovilė Šakalienė