Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

201  m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įplaukų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2 300 958 tūkst. eurų įplaukų ir 2 300 958 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5792 tūkst. eurų pagal 2020 m. sausio 1 d. ir pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 400 732 tūkst. eurų pagal 2020 m. sausio 1 d. būklę (pridedama).

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                     

 

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

201  m.                                       d.

įstatymu Nr. 

 

2020 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

 

Lėšų likutis pagal 2020 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

406 524

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

 

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

400 732

 

– pagrindinė dalis

34 514

 

– rizikos valdymo dalis

366 218

 

ĮPLAUKOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos,

iš jų:

2 232 085

 

01 01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir su jomis susijusios sumos

1 582 032

 

01 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

650 053

 

02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

36 408

 

03

Lėšos, grąžinamos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

24 692

 

04

Kitos pajamos

7 773

 

Iš viso įplaukų

2 300 958

 

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 474 768

 

02

Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai

395 789

 

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

61 959

 

04

Ortopedijos techninėms priemonėms

13 560

 

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

129 486

 

06

Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

22 597

 

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,   

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

1 999

 

Iš viso

2 100 158

 

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

200 800

 

Iš viso išlaidų

2 300 958

 

Lėšų likutis pagal 2020 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

607 324

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

 

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

601 532

 

–    pagrindinė dalis

34 514

 

–    rizikos valdymo dalis

567 018

 

_____________________