Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL lietuvos kultūros politikos strategijos „kultūra 2030“ PATVIRTINIMO

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos kultūros politikos strategiją „Kultūra 2030“ (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Kultūros ministras