Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2028 metų paskelbimo Lietuvos laisvės lygos metais

 

2023 m. birželio   d.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2028 metais bus minimas Lietuvos laisvės lygos įkūrimo 50-metis;

vertindamas Lietuvos laisvės lygos kaip rezistencinės organizacijos svarų indėlį į Lietuvos valstybingumo istorijos tąsą;

pabrėždamas, kad nepaisant sovietinės okupacinės valdžios persekiojimo, Lietuvos laisvės lyga, vadovaujama disidento, politinio kalinio, Helsinkio grupės nario Antano Terlecko ir vedina laisvės ir teisingumo troškimo, nuosekliai vykdė veiklą, nukreiptą į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, bei tiesė kelius į Sąjūdį ir Kovo 11-ąją, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2028 metus Lietuvos laisvės lygos metais.

 

2 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2024 m. birželio 1 d. parengti Lietuvos laisvės lygos metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2027 ir 2028 metų valstybės biudžetuose numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Lietuvos laisvės lygos metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Laurynas Kasčiūnas                                                                                                              

Audronius Ažubalis

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Eugenijus Gentvilas

Vilija Aleknaitė-Abramikienė

Andrius Kupčinskas

Paulė Kuzmickienė

Stasys Tumėnas

Saulius Skvernelis

Vytautas Mitalas

Dovilė Šakalienė

Tomas Vytautas Raskevičius