Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO IR ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatus;

1.2. Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. T-382 „Dėl Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos  nuostatų patvirtinimo“;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimą Nr. T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras