Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399  221 STRAIPSNIo PAKEITIMO

 

2022 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 221 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

221 straipsnis.  Interpeliacijos nagrinėjimo Seimo posėdyje tvarka

7) Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projektui parengti sudaroma redakcinė komisija. Ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių turi sudaryti interpeliacijos pateikėjai. Frakcijos, kurių nariai nepasirašė po interpeliacija, į redakcinę komisiją deleguoja po vieną atstovą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Seimo Pirmininkė                                                                           Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Teikia Seimo nariai

 

 

Vytautas Gapšys

Andrius Mazuronis

Valentinas Bukauskas

Vigilijus Jukna

Artūras Skardžius

Vaida Giraitytė-Juškevičienė

Viktoras Fiodorovas

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Aidas Gedvilas

Valdemaras Valkiūnas