ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-409 „DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-409 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžių nustatymo“:

1. Pakeisti 1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.1. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia – 1200 Eur per mėnesį;“.

2. Pakeisti 1.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.2. senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1400 Eur per mėnesį;“.

3. Pakeisti 1.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.3. vaikams, likusiems be tėvų globos, – 1400 Eur per mėnesį;“.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras