Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL 1990–1991 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO VARDO

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 1990–1991 metais žmonių pilietinio pasiaukojimo dėka buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė;

vertindamas labai svarbų Nepriklausomybės gynėjų istorinį indėlį, išsaugant Lietuvos laisvę,

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Nepriklausomybės gynėjų indėlis labai svarbus valstybei, ugdant jaunimą tautiškumo, pilietiškumo ir patriotiškumo principais,

pažymėdamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ir siekdamas įteisinti Nepriklausomybės gynėjo vardą, nutaria:

1 straipsnis.

Įvardinti Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais:

1) karius, kurie 1990 m. kovo 11 d. – 1991 m. rugpjūčio 21 d. priklausė Lietuvos gynybos struktūroms, davė priesaiką (pasižadėjimą) ir jos nesulaužė;

2) asmenis, dalyvavusius organizuotose struktūrose Lietuvos Nepriklausomybės gynyboje nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.;

3) asmenis, kurie nepriklausė organizuotoms struktūroms, bet 1990 kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 21 d. gynė svarbius valstybinius objektus sovietų kariuomenės agresijos metu, jei tai dokumentais įrodoma;

4) asmenis, turinčius valstybinius apdovanojimus už Nepriklausomybės gynybą 1990 m. kovo 11 d. –1991 m. rugpjūčio 21 d.

 

2 straipsnis.

Nepriklausomybės gynėjo vardas suteikiamas vadovaujantis atitinkamais teisės aktais ir asociacijų nuostatais.

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:           Povilas Urbšys

Arūnas Gumuliauskas

Stasys Tumėnas

Audronė Jankuvienė

Arvydas Nekrošius

Laurynas Kasčiūnas

Irena Šiaulienė

Ričardas Juška

Eugenijus Jovaiša