Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. XIII-2690 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2021 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, o jam negalint dalyvauti – aplinkos viceministrę Gintarę Krušnienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytų įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Aplinkos ministras