Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) iki 2026 m. gruodžio 31 d. restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai