Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO

 

ĮSTATYMO NR.VIII-1904 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2017 m.             mėn.       d. Nr. XIIIP-

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pakeitimas

 

Pakeisti Įstatymo 1 priedėlio V ir VI dalis ir jas išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

 

valstybės politikų ir valstybės

 

pareigūnų darbo apmokėjimo

 

įstatymo 1 priedėlis

 

V. ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

Direktorius

15

Direktoriaus pavaduotojas

14

Valdybos viršininkas

12,5

Valdybos viršininko pavaduotojas

12

Skyriaus viršininkas

11

Skyriaus viršininko pavaduotojas

10

Poskyrio viršininkas

9,5

Vyriausiasis specialistas

9

Vyresnysis specialistas

8

Specialistas

6,6

Jaunesnysis specialistas

5,3

 

 

VI. SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Eil.

 

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

I

 

pakopa

II pakopa

III pakopa

IV pakopa

V pakopa

VI pakopa

1.

Direktorius

15,35

2.

Direktoriaus pavaduotojas

14,61

3.

Valdybos viršininkas

11,42

11,88

12,34

12,80

13,26

13,72

4.

Valdybos viršininko pavaduotojas

10,72

11,15

11,58

12,01

12,44

12,87

5.

Skyriaus viršininkas

10,47

10,87

11,27

11,67

12,07

12,47

6.

Skyriaus viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas

9,93

10,31

10,69

11,07

11,45

11,83

7.

Vyriausiasis specialistas

9,55

9,89

10,23

10,57

10,93

11,29

8.

Vyresnysis specialistas

8,27

8,56

8,85

9,14

9,43

9,74

9.

Specialistas

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

8,25

10.

Jaunesnysis specialistas

5,60

5,80

6.10

6,30

6,60

6,75

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas  įsigalioja 2018 m.  sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia: Seimo narys                                                                             Jurgis Razma