Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-35 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SAVIŽUDYBIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją iš 8 narių.

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją:

1) Aušrinė Armonaitė;

2) Irena Haase;

3) Mykolas Majauskas;

4) Andrius Navickas;

5) Vytautas Rastenis;

6) Zenonas Streikus;

7) Dovilė Šakalienė;

8) Robertas Šarknickas.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia: Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Rima Baškienė