Projektas Nr. XIVP-2916(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 


 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.“

 


 

 


 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai