Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO ALBINUI KENTRAI

 

2019 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymo 2 straipsniu ir Laisvės premijų komisijos 2019 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 912-S-1, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti 2019 metų Laisvės premiją Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai.

 

2 straipsnis.

2019 metų Laisvės premiją Albinui Kentrai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2020 m. sausio 13-ąją.

 

SEIMO PIRMININKAS

 

 

Teikia:

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Laisvės premijų komisijos pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Komisijos nariai

Ona Valiukevičiūtė

Eugenijus Jovaiša

Povilas Urbšys

Rita Tamašunienė

Gediminas Kirkilas

Juozas Baublys

Julius Sabatauskas