Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. XIII-2848 „DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJOS SIGITOS RUDĖNAITĖS ATLEIDIMO IŠ ŠIO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PAREIGŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 115 straipsniu, konstituciniu teisinės valstybės principu ir atsižvelgdamas į Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 2020-04-24  nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų ir jos skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke“ projekto Nr. XIIIP-43499(2) priėmimo”, nutaria:

 

1 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. XIII-2848 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“ pripažinti netekusiu galios nuo jo priėmimo.

 

Seimo pirmininkas

 

Teikia seimo narys   Jurgis Razma