Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 7 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 3 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, išlaidų dalis, viršijanti 3 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

                                                                                 

 

Teikia

Seimo nariai

Monika Navickienė

Gintarė Skaistė

Ingrida Šimonytė