Projektas XIIP-4145(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMO NR. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

NR. XII-2235 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalies nuostatos galioja iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.“

2.   Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalies nuostatos įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas