ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO / NESUTIKIMO, KAD UAB „TOP SPORT“ ATIDARYTŲ AR STEIGTŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ

 

2023 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 241 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 21 punktą, atsižvelgdama į UAB „Top Sport“ (įm. k. 235787510) 2023‑03-27 prašymą gauti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ir Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo komisijos rekomendaciją (2023-04-07 protokolas Nr. VAK-191), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Sutikti / Nesutikti, kad UAB „Top Sport“ atidarytų ar steigtų lošimų organizavimo vietą Tilžės g. 109, Šiauliuose.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu:             Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras