LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-210 „DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                           d. Nr.      

Vilnius

 

1.Pakeičiu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 1 punktą;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 21 punktą;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 27 punktą;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 32 punktą;

1.5. pripažįstu netekusiu galios 49 punktą;

1.6. pripažįstu netekusiu galios 71 punktą;

1.7. pripažįstu netekusiu galios 100 punktą;

1.8.pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

„127

Metelių regioninis parkas

17024

Lazdijų r., Alytaus r.

Ribos sutampa su Metelių regioninio parkos ribomis, išskyrus rekreacinio ir gyvenamojo prioriteto  zonas

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

2,0

 

 

 

 

 

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

4207,4

 

 

 

 

 

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai 

5,4

 

 

 

 

 

6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės

15,3

 

 

 

 

 

6210, Stepinės pievos

36,4

 

 

 

 

 

6530, Miškapievės

10,0

 

 

 

 

 

7110, Aktyvios aukštapelkės

0,9

 

 

 

 

 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai

28,3

 

 

 

 

 

9050, Žolių turtingi eglynai

153,0

 

 

 

 

 

9080, Pelkėti lapuočių miškai

42,2

 

 

 

 

 

9160, Skroblynai

272,0

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

12,6

 

 

 

 

 

91E0, Aliuviniai miškai

72,8

 

 

 

 

 

Balinis vėžlys

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas

 

 

 

 

 

Kūdrinis pelėausis

 

 

 

 

 

Mažoji suktenė

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis

 

 

 

 

 

Paprastasis kirtiklis

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis

 

 

 

 

 

Pūstoji suktenė

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė“

 

1.9. pripažįstu netekusiu galios 146 punktą;

1.10. pripažįstu netekusiu galios 158 punktą;

1.11. pripažįstu netekusiu galios 163 punktą;

1.12. pripažįstu netekusiu galios 197 punktą;

1.13. pripažįstu netekusiu galios 225 punktą;

1.14. pripažįstu netekusiu galios 266 punktą;

1.15. pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:

„381

Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų

444,02

Kelmės r.,

Raseinių r.

 

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (305 priedas)

6270, Rūšių turtingi smilgynai

5,8

 

 

 

 

 

6450, Aliuvinės pievos

11,4

 

 

 

 

 

6510, Šienaujamos mezofitų pievos

29,9

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

6,08

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

1,90

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

12,01

 

 

 

 

 

9180, Griovų ir šlaitų miškai

104,2

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

 

Kraujalakinins melsvys

42,1“

 

1.16. pripažįstu netekusiu galios 393 punktą;

1.17. pripažįstu netekusiu galios 398 punktą;

1.18. pripažįstu netekusiu galios 447 punktą;

1.19. pripažįstu netekusiu galios 454 punktą;

1.20. pripažįstu netekusiu galios 457 punktą;

1.21. pripažįstu netekusiu galios 465 punktą;

1.22. papildau 484 punktu:

„484

Neries kilpų apylinkės

5439,8

 

Elektrėnų, Trakų, Vilniaus r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (306 priedas)

2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės

0,8

 

 

 

 

 

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

2,4

 

 

 

 

 

6120 Karbonatinių smėlynų pievos

2,7

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

55,3

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

7,9

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

0,13

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

15,0

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

29,9

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

13,7

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

31,2

 

 

 

 

 

7230 Šarmingos žemapelkės

21,6

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

1723,3

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

274,9

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

203,6

 

 

 

 

 

9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų

26,9

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

33,7

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

404,4

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

25,8

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

125,9

 

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė

0,14

 

 

 

 

 

Dvilapis purvuolis

1,1

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė

0,2

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė

3,5

 

 

 

 

 

Purpurinis plokščiavabalis

343,1

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis

344,7

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

0,5

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė

0,5

 

 

 

 

 

Europinis plačiaausis

278,5

 

 

 

 

 

Paprastasis kūjagalvis

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė

 

 

1.23. papildau 485 punktu:

„485

Žagarės dvaro parkas

23

Joniškio r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (307 priedas)

Niūriaspalvis auksavabalis

23

 

1.24. papildau 486 punktu:

„486

Plinkšių apylinkės

21,2

Mažeikių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (308 priedas)

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

2,2

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis

10,7“

 

1.25. papildau 487 punktu:

„487

Aukštųjų Šančių ąžuolynas

41,2

Kauno m.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (309 priedas)

9160 Skroblynai

15,0

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

1,9

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis

37,1

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Sigutė Ališauskienė