Projektas Nr. XIVP-2498(2)

 

Lietuvos Respublikos

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIV-1741 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios

įstatymas

 

2023 m.                      Nr.   

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 11 straipsnį.

      

    

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_c0a514c1a1d24044b92a9b301d72a965_end