Projektas XIIP-3606 (3)

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

CIVILINIO KODEKSO 2.24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2016 m.                              d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2.24 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2.24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo turi teisę teismo tvarka reikalauti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, jam padarytą dėl asmens garbės ir orumo pažeminimo bet kokia forma (raštu, žodžiu, veiksmu), taip pat reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, ir atlyginti dėl tokių duomenų paskleidimo jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Po asmens mirties šias teises turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu bet kokia forma (raštu, žodžiu, veiksmu) pažeminus mirusiojo garbę ir orumą ar paskleidus tikrovės neatitinkančius duomenis apie mirusįjį kartu žeminama ir jų garbė bei orumas. Preziumuojama, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai.“

2.   Pakeisti 2.24 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskelbęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla. Šioje dalyje nurodyta išimtis dėl civilinės atsakomybės netaikoma, kai dėl  tikrovės neatitinkančių duomenų paskleidimo yra pažeminta asmens garbė ir orumas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas