Projektas

Nr. XIIIP-4428(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1999 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. VIII-1223 „DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

 

2020 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. VIII-1223 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Seimo Pirmininkas

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto vardu teikia komiteto pirmininkė                                                              Guoda Burokienė