Projektas

 

Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodekso 346 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 346 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 346 straipsnį  nauja 20 dalimi:

20. Disponavimas ir prekyba dygliuotais, elektriniais, smaugiamaisiais antkakliais

užtraukia baudą asmeniui nuo penkiasdešimt iki šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.“

2. Papildyti 346 straipsnį nauja 21 dalimi:

21. Šio straipsnio 20 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmeniui nuo šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.“

3. Buvusius 346 straipsnio 20 ir 21 punktus laikyti atitinkamai 22 ir 23 punktais.

4. Pakeisti 346 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.“

5. Pakeisti 346 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia Seimo narys Linas Jonauskas